Про проект

Пізнай свій край …

себе, свій рід, свій нарід,

свою землю і ти побачиш

свій шлях у життя …

Г. Сковорода

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.
Сьогодні як ніколи, актуальним є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ним духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незважаючи на національну належність, рис громадянина Української держави, розвинення духовності, прищеплення моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; формування національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; виховання правової культури – поваги до Конституції, державної символіки, знання та дотримання законів; забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу; формування мовної культури, оволодіння українською мовою і її вживання; виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших чеснот; культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; забезпечення повноцінного розвитку молоді; забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів.
В умовах суспільно-політичної ситуації, що склалась в Україні, інформаційного протистояння, надзвичайно важливим є залучення педагогічних працівників навчальних закладів та студентської молоді до формування позитивного іміджу України на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту тощо.
У Вінницькому технічному коледжі впродовж багатьох років проводиться пошукова робота за напрямами:
«Традиції українського народу» – керівник Ю.В.Зоріна;
«Історія голодомору на Україні», «Історія філософської думки на Україні» – керівник С.П.Білик;
«Мій родовід» – керівник Г.Д.Бадунь;
«Моє місто – унікальне місце на Землі» – керівник А.В.Матвійчук та інші.
Традиційними стали свято «Андріївські вечорниці» та майстер-класи по створенню писанки напередодні Пасхальних свят – автор і керівник О.Г.Кучинська.
Зважаючи на досвід педагогічних працівників Вінницького технічного коледжу в науково-пошуковій роботі, нагальну потребу в посиленні національно-патріотичного виховання, суспільно-політичну ситуацію в країні в умовах інформаційного протистояння, що значно ускладнює донесення до світової спільноти відомостей про Україну, адміністрація коледжу вважає актуальним запровадження проекту студентських науково-пошукових робіт «Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна».
Метою нашого проекту є створення такого Центру краєзнавчих досліджень, який дозволить не тільки покращити систему національно-патріотичного виховання студентської молоді шляхом пошукової роботи, а й популяризувати результати досліджень у суспільстві, узагальнити та поширити найкращий досвід роботи зі студентською молоддю та підготовку до цієї роботи серед викладачів коледжів Вінницької області. Створення веб-ресурсу Центру, проведення різноманітних заходів, спрямованих на ознайомлення громадськості із результатами краєзнавчих досліджень, висвітлення їх у соціальних мережах сприятиме створенню позитивного іміджу.
Проект «Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна» реалізується в рамках науково-пошукової роботи при вивченні дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія», «Українська література», «Світова література», «Основи правознавства», «Регіональна економіка», «Маркетинг», «Фізичне виховання», «Захист Вітчизни», «Релігієзнавство», «Основи філософських знань», «Англійська мова», «Німецька мова» тощо через підпроекти, які спрямовані на виконання вищезазначених завдань.

Команда проекту налічує сьогодні понад 50 студентів, 16 викладачів і співробітників Вінницького технічного коледжу. Проект «Вінницький центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна» створено як некомерційний громадський проект відкритий до співпраці з усіма вишами. Проект відкритий до співпраці та запрошує всіх небайдужих викладачів, студентів  та учнів долучитися до справи формування позитивного іміджу України на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту тощо.